17.09.2013

Raport bieżący nr 91 / 2013

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2013 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 17 września 2013 roku, wznowionym po przerwie ogłoszonej w dniu 20 sierpnia 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA pragnie poinformować, że w dniu 17 września br. ukonstytuowała się nowo-powołana Rada Nadzorcza Spółki. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Pani Hanna Gerber, Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Vaclav Jirku.
Załącznik:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2013 roku.
raport_2013-091_zalacznik_tresc-uchwal-WZ.pdf