06.06.2024

Raport bieżący nr 9/2024

Zmiana umowy kredytowej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent" lub "Spółka"), informuje o podpisaniu w dniu 04.06.2024 r. umowy o zmianie umowy kredytowej z dnia 16 listopada 2022 r. zawartej pomiędzy Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratysławie, jako kredytobiorcą i Spółką, jako gwarantem, z Komerční banka, a.s. z siedzibą w Pradze, przedmiotem której jest zwiększenie łącznej kwoty kredytu o maksymalnie 130.000.000 EUR. O wyrażeniu zgody na zawarcie ww. umowy Spółka informowała raportem nr 8/2024 z dnia 21 maja 2024 roku.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.