24.09.2014

Raport bieżący nr 86 / 2014

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2014 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2014 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 28.01.2014 r.

Pierwotnie ustalony termin przypadał na dzień 10 listopada 2014 r.
Aktualny termin publikacji to dzień 7 listopada 2014 r.

Tym samym terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku przez EMC Instytut Medyczny SA to:

Raporty okresowe za 2013 rok:
- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2013 roku: 11 marca 2014 roku.
- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2013 roku: 11 marca 2014 roku.

Raporty okresowe za 2014 rok:
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2014 roku: 12 maja 2014 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2014 roku: 22 sierpnia 2014 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2014 roku: 7 listopada 2014 roku.

Pozostałe informacje bez zmian.