21.08.2013

Raport bieżący nr 83 / 2013

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 20 sierpnia 2013 roku.
Załącznik:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 roku.

raport_2013-083_zalacznik_tresc-uchwal_NWZ_2013-08-20.pdf