25.08.2014

Raport bieżący nr 82 / 2014

Korekta półrocznego raportu okresowego

Zgodnie z §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że przy publikacji półrocznego raportu okresowego dotyczącego okresu 1.01.2014-31.06.2014 omyłkowo zamieszczono błędny załącznik. Raport okresowy został opublikowany 22.08.2014.

W treści załącznika "Grupa EMC raport z przeglądu skonsolidowane I półrocze 2014" zamieszczono omyłkowo treść z załącznika "Grupa EMC raport z przeglądu jednostkowe I półrocze 2014".

W dniu dzisiejszym nastąpi publikacja korekty raportu okresowego z poprawnymi załącznikami.