19.08.2013

Raport bieżący nr 82 / 2013

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ informuje, że w dniu 19 sierpnia 2013 roku otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA _"TFI PZU"_ reprezentującego PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS2, zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatur Pana Artura Smolarka i Pana Michała Wnorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Notki biograficzne kandydatów wraz z oświadczeniami m.in. o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu, przy czym są jednocześnie zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenia.
raport_2013-082_zalacznik-zyciorysy.pdf
raport_2013-082_zalacznik-oswiadczenia.pdf