24.05.2024

Raport bieżący nr 8/2024

Zgoda na zmianę umowy kredytowej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Emitent" lub "Spółka"_ informuje o wyrażeniu w dniu 21 maja 2024 roku przez Radę Nadzorczą zgody na zmianę umowy kredytowej z dnia 16 listopada 2022 r. zawartej pomiędzy Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratysławie, jako kredytobiorcą i Spółką, jako gwarantem, z Komerční banka, a.s. z siedzibą w Pradze, poprzez zwiększenie łącznej kwoty kredytu o maksymalnie 130.000.000 EUR. Zgoda na zmianę umowy kredytowej oznacza również zgodę na zmianę udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.