12.08.2014

Raport bieżący nr 77 / 2014

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 12 sierpnia 2014 roku.
Załącznik:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 12 sierpnia 2014.

raport_2014-77_zal-tresc-uchwal_NWZ.pdf