17.07.2014

Raport bieżący nr 66 / 2014

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 17 lipca 2014 roku Pan Piotr Gerber złożył z dniem 31 sierpnia 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa i członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

W ostatnich latach Grupa EMC Instytut Medyczny SA zdobyła mocną pozycję na rynku. Wspólnie z nowym kluczowym inwestorem Penta Investments Ltd. EMC Instytut Medyczny SA planuje dynamiczny rozwój działalności Spółki przez dalsze akwizycje.

Planowane przejście do Rady Nadzorczej obecnego Prezesa Zarządu, Pana Piotra Gerbera, umożliwi skoncentrowanie się na rozwoju Grupy i jeszcze intensywniejszym tempie pozyskiwania nowych placówek.