16.05.2011

Raport bieżący nr 65 / 2011

Komentarz Zarządu do wyników osiągniętych po I kwartale 2011 roku

Zgodnie z Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przedstawia w załączniku komentarz do wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową EMC po I kwartale 2011 roku.
Komentarz_Zarzadu_do_wynikow_osiagnietych_po_I_kwartale_2011_roku.pdf