teleporady

Raport bieżący nr 54 / 2012

Powołanie osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o powołaniu Pana Zdzisława Cepiela w skład Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2012 roku.

Zdzisław Cepiel posiada wykształcenie wyższe: w roku 1972 ukończył Politechnikę Wrocławską – Wydział Elektryczny gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. W roku 1998 ukończył Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przebieg kariery zawodowej oraz funkcje sprawowane w organach spółek kapitałowych:
1972 – 1975 PKP Wagonownia Wrocław – Kierownik Oddziału;
1975 – 1982 Pomocnicze Przedsiębiorstwo Usługowe Kolei we Wrocławiu – Dyrektor PPUK;
1982- 1984 PKP Oddział Zasilania Elektroenergetycznego we Wrocławiu – kierownik referatu;
1984- 1996 Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu – kierownik działu;
1996 – 1999 Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu – z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych;
1999- 2001 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu – z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych;
2001- 2003 "EuroMediCare" Instytut Medyczny Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu – Dyrektor administracyjny;
2003- 2007 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu – naczelnik wydziału;
2007 – nadal EMC Instytut Medyczny S.A – Dyrektor ds. Administracji i rozliczeń
12.2010 – nadal Członek Rady Nadzorczej EMC Piaseczno Sp. z o.o.
04.2012 – nadal Członek Rady Nadzorczej Mikulicz Sp. z o.o.

Pan Zdzisław Cepiel jest zatrudniony w Spółce.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zdzisław Cepiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA. Pan Zdzisław Cepiel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Zdzisław Cepiel nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

"