28.03.2011

Raport bieżący nr 52 / 2011

Powołanie osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o powołaniu Pana Józefa Tomasza Jurosa w skład Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 marca 2011 roku.
Józef Tomasz Juros – Członek Zarządu posiada wykształcenie wyższe medyczne. Studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ukończył w roku 1981, uzyskując tytuł lekarza medycyny. W roku 1985 uzyskał tytuł specjalisty I° chirurgii ogólnej, a w roku 1997 specjalisty II°.

Pan Józef Tomasz Juros pracował kolejno:

od 01.10.1981 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Opolu _Dział Terenowy w Ozimku_, w Przychodni Przyzakładowej Huty Małapanew w Ozimku oraz w Szpitalu Rejonowym w Ozimku jako:
01.10.1981 – 30.09.1982 lekarz stażysta, a następnie asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Ozimku
29.04.1998 – 31.07.2009 Ordynator Oddziału Chirurgicznego
01.08.2009 – do nadal starszy asystent Oddziału Chirurgicznego

Pełnił funkcję:
01.02.2004 – 30.04.2004 Pełnomocnika ds. Lecznictwa SP ZOZ w Ozimku

Następnie w związku z przejęciem Szpitala SP ZOZ w Ozimku przez EMC Instytut Medyczny SA – dla Grupy Kapitałowej EMC, i tak w latach:

01.05.2004 – 31.07.2007 pełnił funkcję Dyrektora Szpitala św. Rocha w Ozimku k/ Opola

01.08.2007 – do nadal pełni funkcję Dyrektora Generalnego w EMC Instytut Medyczny SA

24.05.2010 – nadal został powołany na Prezesa Zarządu EMC Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach prowadzącej Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II

29.12.2010 – nadal został powołany na Prezesa Zarządu EMC Piaseczno sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Pan Józef Tomasz Juros jest zatrudniony w Spółce.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Józef Tomasz Juros nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA. Pan Józef Tomasz Juros nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Józef Tomasz Juros nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.