14.05.2014

Raport bieżący nr 51 / 2014

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 14 maja 2014 roku.
Załączniki:
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 14 maja 2014.
Załącznik do uchwały nr 23/2014 dot. Planu połączenia EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna we Wrocławiu ze spółką Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. _Spółka Przejmowana_.

raport_2014-51_zalacznik-1_podjete-uchwaly.pdf
raport_2014-51_zalacznik-2_Plan-polaczenia.pdf