08.05.2024

Raport bieżący nr 5/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 maja 2024 roku

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 07 maja 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.05.2024