teleporady

19.03.2012

Raport bieżący nr 39 / 2012

Treść tekstu jednolitego Statutu

Zgodnie z §38 ust 1 pkt. 2_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, ustalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 19 marca 2012 roku – po uwzględnieniu zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 marca 2011 roku, tj. emisji akcji serii G, której subskrypcja zakończona została z sukcesem z dniu 27 lutego 2012 roku.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany wejdzie w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

20120319_Statut-EMC-SA.pdf

" "