teleporady

Raport bieżący nr 34 / 2014

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości rocznego raportu finansowego za rok 2013, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 28.01.2014 r.
Pierwotnie ustalony termin przypadał na dzień 12.03.2014 r.
Aktualny termin publikacji to dzień 11.03.2014 r.

Tym samym terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku przez EMC Instytut Medyczny SA to:

Raporty okresowe za 2013 rok:
- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2013 roku: 11 marca 2014 roku.
- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2013 roku: 11 marca 2014 roku.

Raporty okresowe za 2014 rok:
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2013 roku: 12 maja 2014 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2013 roku: 25 sierpnia 2014 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2013 roku: 10 listopada 2014 roku. Pozostałe informacje bez zmian.

"