teleporady

Raport bieżący nr 33 / 2013

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku Pan Jacek Łopatniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA z dniem 18 kwietnia 2013 r.
Rezygnacja Pana Jacka Łopatniuka nastąpiła z powodów osobistych.

"