teleporady

Raport bieżący nr 30 / 2013

Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o podpisaniu przez PCZ sp. z o.o. w Kowarach umowy numer U/0078953404/0002/2013/6000 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie _Bank_ w dniu 10 kwietnia 2013 roku, która aktywuje kredyt inwestycyjny w spółce zależnej PCZ sp. z o.o. Kowary _PCZ_, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 107/2012 z dnia 31.10.2012 r.

Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"