19.01.2024

Raport bieżący nr 3/2024

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 Emitent na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, polegających na podpisaniu przez te osoby umów zbycia akcji Emitenta.

W załączeniu treść powiadomień.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 19 ust. 3 MAR

DChKPMFMJ