teleporady

Raport bieżący nr 28 / 2012

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 24 lutego 2012 roku przekazany został Komunikat aktualizujący nr 6 do Prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 roku. Zgodnie z Komunikatem aktualizującym nr 6 przedstawiono zmiany w harmonogramie publicznej oferty akcji serii G _załącznik_.
KOMUNIKAT_AKTUALIZUJACY_NR_6.pdf

"