23.12.2023

Raport bieżący nr 24/2023

Powzięcie informacji o wydaniu oświadczenia nr 1265/2023 z dnia 22.12.2023 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje o wydaniu oświadczenia nr 1265/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniającego Oświadczenie nr 1241/2022 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”)  („Oświadczenie”). Oświadczenie zmienia kody ISIN akcji serii L z PLEMCIM00140, na: PLEMCIM00140, PLEMCIM00157, PLEMCIM00165, PLEMCIM00173, PLEMCIM00181 oraz prostuje błędną informację o pełnym pokryciu akcji, na prawidłową o ich niepełnym pokryciu. Termin rejestracji akcji wyznaczony 27.12.2023 r. pozostaje bez zmian.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe