21.12.2023

Raport bieżący nr 23/2023

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakupu przedsiębiorstwa. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej treść opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia do negocjacji warunków transakcji w sprawie zakupu przedsiębiorstwa.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 18 grudnia 2023 r.

 

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona:

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 roku rozpoczęto rozmowy, których przedmiotem było przygotowanie do ewentualnego zakupu przez Spółkę przedsiębiorstwa, którego zakres prowadzonej działalności jest kluczowy w działalności Emitenta.

 

Jednocześnie Emitent uzgadnia warunki ewentualnej przyszłej transakcji w tym ceny zakupu oraz terminy związane z ewentualnym przejęciem przedsiębiorstwa.

 

Negocjacje w sprawie zakupu nowej jednostki stanowią realizację jednego z priorytetów Emitenta w zakresie prowadzonej przez niego działalności, również poprzez akwizycję nowych spółek.

 

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zawarciu umowy sprzedaży lub o innym sposobie zakończenia negocjacji.

 

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki.

 

Powody opóźnienia publikacji informacji poufnej:

 

W ocenie Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR. Emitent wskazuje, iż decyzję o opóźnieniu informacji poufnej podjął z uwagi na ochronę pozycji negocjacyjnej Spółki z uwagi na prowadzenie rozmów i negocjacji dotyczących warunków potencjalnej transakcji.

 

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Ujawnienie niniejszej informacji poufnej wynika z art. 17 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 - informacje poufne.