18.12.2023

Raport bieżący nr 21/2023

Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, iż 18 grudnia 2023 roku została zawarta umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki. Funkcję animatora rynku pełnić będzie Santander Bank Polska Spółka Akcyjna - Santander Biuro Maklerskie. Umowę zawarto na czas nieoznaczony i wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.