31.01.2011

Raport bieżący nr 20 / 2011

Utworzenie spółki zależnej od Emitenta - EMC Piaseczno sp z o.o.

Zgodnie z Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że zgodnie z aktem założycielskim z dnia 23 listopada 2010 r. oraz aneksem do aktu założycielskiego z dnia 29 stycznia 2011 roku, zawiązana została spółka pod firmą: "EMC Piaseczno" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, której jedynym wspólnikiem została EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.301.000,00 PLN i dzieli się na 6 301 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny wspólnik - EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu i pokrywa je w następujący sposób:

1. 300 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy wkładem pieniężnym w kwocie 300.000,00 PLN,
2. 6 001 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy - wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Św. Anny w Piasecznie, o łącznej wartości 6.001.000,00 zł

Spółka "EMC Piaseczno" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie spółką w organizacji gdyż nie została jeszcze zarejestrowana przez Sąd i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.