19.01.2024

Raport bieżący nr 2/2024

Zawiadomienie o przekroczeniu po stronie akcjonariusza progu 90% ogólnej liczby akcji i głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu od Penta Hospitals International a.s. (dalej „PHI”) z siedzibą w Bratysławie zawiadomienia  że w wyniku zawartych umów sprzedaży akcji oraz ich rejestracji na właściwych rachunkach inwestycyjnych kupującego, w dniu 18.01.2023 r., udział PHI w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 90% i przedstawia się następująco:

 

•            Liczba akcji posiadanych przed zdarzeniem powodującym zmianę udziału: 37 542 448

 

o            Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 89,37 %

o            Liczba głosów z akcji: 39 042 486

o            Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 89,74 %

 

•            Liczba akcji posiadanych po zdarzeniu powodującym zmianę udziału: 38 026 962

 

o            Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 90,52%

o            Liczba głosów z akcji: 39 527 000

o            Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 90,85%

 

Podstawa prawna:

 

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

_KNF notification PHI