24.08.2023

Raport bieżący nr 12/2023

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR


Zarząd EMC Instytutu Medycznego S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniach 23 sierpnia 2023 r. oraz 24 sierpnia 2024 r., Emitent na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, polegających na podpisaniu przez te osoby z Emitentem umów objęcia akcji Emitenta w ramach obowiązującego u Emitenta Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024. O przyjęciu przez ww. osoby ofert Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 27 czerwca 2023.

Podstawa prawna:                                                                              

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

notyfkacja o zawarciu umowy Karol Piasecki

notyfikacja o zawarciu umowy Michał Johnnotyfikacja o zawarciu umowy Aneta Łuczak

 

notyfikacja o zawarciu umowy Marcin Fakadej

notyfikacja o zawarciu umowy Dariusz Chowaniec