teleporady

06.12.2012

Raport bieżący nr 115 / 2012

Zakończenie negocjacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 104/2012 z dnia 18.10.2012 r. Zarząd EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka"_ niniejszym informuje, że wobec nieosiągnięcia porozumienia Spółka zakończyła prowadzenie negocjacji z EQT VI Limited, spółką prawa Wyspy Guernsey.

Jednocześnie Spółka informuje, że kontynuuje poszukiwania inwestora strategicznego.

" "