01.12.2011

Raport bieżący nr 115 / 2011

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku przekazany został Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 roku. Zgodnie z Komunikatem aktualizującym nr 3 zmiany w harmonogramie publicznej ofert akcji serii G przedstawiono w załączniku.
KOMUNIKAT_AKTUALIZUJACY_NR_3.pdf