teleporady

Raport bieżący nr 106 / 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje uściśloną opinię Zarządu odnośnie emisji, opublikowaną w raporcie 106/2013 z dnia 23 listopada 2013 r.
Jednocześnie Zarząd informuje o zmianie godziny posiedzenia na godz. 10.30.
Pozostałe informacje bez zmian.
Pełna skorygowana treść raportu została zamieszczona poniżej:Zgodnie z §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. o godzinie 10.30 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148.Załączniki:
Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – skorygowane.
Projekty uchwał – skorygowane.

zwolanie-NWZ_2013-12-19_KOR.pdf
projekty-uchwal_WZ_KOR.pdf

"