13.06.2024

Raport bieżący nr 10/2024

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 12 czerwca 2024 r. Emitent na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, polegających na przyjęciu przez ww. osoby ofert objęcia akcji Emitenta w ramach obowiązującego u Emitenta Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień.

 

Podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

DCh

KP

MF

MJ