Rynek

Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły w 2009 r. blisko 100 mld zł. Rynek usług medycznych, na którym działa Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny, osiągnął wartość 64,6 mld zł .

nasz-bizes-rynek-rys-typologia-wydatkow.original

 

Wydatki na ochronę zdrowia rosną z roku na rok, zarówno w obszarze wydatków publicznych – głównie NFZ, jak i prywatnych. Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi są m.in. : rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa, wyrównywanie poziomy wydatków krajowych w relacji do poziomu wydatków w krajach OECD, starzenie się społeczeństwa, wzrost chorób cywilizacyjnych oraz istnienie niezaspokojonych potrzeb pacjentów w postaci m.in. kolejek do świadczeń medycznych.

struktura-wyd-2009-uslugi-medyczne-i-produkty.566.373.s

 

W strukturze wydatków związanych z indywidualną opieką zdrowotną dominują wydatki publiczne - NFZ oraz budżet i jednostki samorządu terytorialnego. Udział prywatnych wydatków jest wysoki w przypadku wydatków na produkty medyczne, tj. leki i sprzęt terapeutyczny, przy czym wydatki prywatne pochodzą w tym przypadku głównie bezpośrednio z gospodarstw domowych.

 

struktura-wyd-2009-uslugi-medyczne.569.373.s

 

W strukturze krajowych wydatków na usługi medyczne udział wydatków publicznych sięga blisko 85%.

Działalność Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny skoncentrowana jest na świadczeniu usług medycznych. W strukturze przychodów dominują przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - ok. 82%, co odpowiada strukturze finansowania usług medycznych w skali kraju.