teleporady

Historia korporacyjna

Historia Grupy Kapitałowej EMC bierze początek w 2001 roku, kiedy została powołana spółka EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. W listopadzie 2004 roku nastąpiło połączenie spółek EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. i EMC Serwis Sp. z o.o., w wyniku czego powstała Spółka EMC Instytut Medyczny SA. Od początku działalności celem Spółki jest zapewnienie usług medycznych o jakości i standardach najlepszych szpitali europejskich, dostępnych dla wszystkich pacjentów.

Kolejne lata to konsekwentny wzrost w drodze przejęć, rozbudowy istniejących i tworzenia nowych jednostek.

emc_strefa_inwestorav2

"