Historia korporacyjna

Historia Grupy Kapitałowej EMC bierze początek w 2001 roku, kiedy została powołana spółka EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. W listopadzie 2004 roku nastąpiło połączenie spółek EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. i EMC Serwis Sp. z o.o., w wyniku czego powstała Spółka EMC Instytut Medyczny SA. Od początku działalności celem Spółki jest zapewnienie usług medycznych o jakości i standardach najlepszych szpitali europejskich, dostępnych dla wszystkich pacjentów.

Kolejne lata to konsekwentny wzrost w drodze przejęć, rozbudowy istniejących i tworzenia nowych jednostek.

 

2001

Powstaje EuroMediCare
Instytut Medyczny Sp. z o.o.

2002

Budowa EuroMediCare Szpitala
Specjalistycznego z Przychodnią we Wrocławiu

2004

Powstaje EMC Instytut Medyczny SA
Dołącza:
Szpital św. Rocha w Ozimku

2005

EMC Instytut Medyczny zostaje spółką giełdową, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Intensywna ekspansja i budowanie grupy kapitałowej EMC Dołącza:
Lubmed zespół przychodni w Lubinie,
Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

2006

Dołącza:
Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu
Szpital Mikulicz w Świebodzicach

2009

Dołącza:
Szpital Bukowiec w Kowarach
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
Szpital św. Anny w Piasecznie

2010

Dołącza:
Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu

2013

Spółka EMC Instytut Medyczny SA pozyskuje nowych inwestorów:
Fundusz Penta Investments (CareUp B.V.) oraz PZU SA (TFI PZU SA)
Dołącza:
Szpital Zdrowie w Kwidzynie

2014

Dołącza:
Szpital RCZ w Lubinie

2016

Dołączają:
Przychodnie ACZ we Wrocławiu

Przychodnie ACZ w Oleśnicy

Przychodnia ACZ w Bierutowie

Przychodnia ACZ w Sycowie

2017

Dołącza:
Certus w Poznaniu

2018

Do grupy PHP dołącza:
Przychodnia Zdrowie Rodziny i Art.Medicum

2019

Certus, Zdrowie Rodziny i Art.Medicum zostają połączone ze spółką PHP Sp. z o.o.

PHP Sp. z o.o. zostaje połączone z EMC Instytut Medyczny SA

2021

Dołącza:
Practimed we Wrocławiu