Zarząd

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA rozpoczął obecną kadencję 1 kwietnia 2015 r.

Karol Piasecki - Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający

Pan Karol Piasecki (ur. 1972r.) jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od ponad 14 lat zarządza spółkami na rynku ochrony zdrowia. Specjalizuje się w budowaniu długoterminowej strategii wzrostu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, procesach integracji i zarządzaniu zmianą.

W latach 2008-2010 przeprowadził restrukturyzację spółki DOZ S.A., największej sieci aptecznej w Polsce. Proces przemian był podyktowany decyzją właściciela o podziale swoich aktywów na dywizję hurtową i detaliczną. W ciągu prawie trzech lat struktura firmy została zbudowana od podstaw poprzez integrację kilku działających dotychczas niezależnie firm. Efektem było stworzenie największej w Europie Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2000 placówek własnych, partnerskich i franczyzowych. W 2008 roku Pan Karol Piasecki wraz z zespołem wdrożył pierwszą na rynku aptecznym platformę e-commerce w oparciu o model click&collect. Obecnie apteka internetowa doz.pl to największy i najnowocześniejszy polski portal o zdrowiu.

W latach 2011-2019 Pan Karol Piasecki zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego spółki Dr. Max. W czasie swojej pracy ponad dziesięciokrotnie zwiększył sprzedaż firmy tworząc jedną z największych sieci aptecznych w kraju. Po przeprowadzeniu planu naprawczego sieć aptek rozpoczęła dynamiczną ekspansję na rynku polskim i w latach 2014-2018 zwiększyła liczbę placówek o ponad 500. W 2019 roku w rankingu publikowanym w magazynie „Forbes” Dr.Max zajął 5 miejsce wśród najcenniejszych marek w ochronie zdrowia i jednocześnie został uznany najcenniejszą marką apteczną w Polsce.

Marcin Fakadej - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

Pan Marcin Fakadej (ur. 1982r.) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu gdzie ukończył Finanse i Bankowość w 2006r. oraz Stosunki Międzynarodowe w 2007r. Posiada 10-letnie doświadczenie jako Dyrektor finansowy w przedsiębiorstwach: Dr.Max Polska, Procter & Gamble, Microtech International S.A., Innovation Technology Group S.A., CUBE.ITG. Jest współautorem strategii rozwoju firm opartej na wzroście wartości dla akcjonariuszy. Był odpowiedzialny za dynamiczny rozwój prowadzonych przedsiębiorstw, w tym dwa z nich zanotowały dziesięciokrotny wzrost przychodów w czasie gdy zajmował on stanowisko dyrektora finansowego.

Jego doświadczenie obejmuje IPO, budowę nowoczesnego Shared Service Center, ponad 60 transakcji M&A w tym największą o wartości 240 milionów złotych, a także pozyskanie finansowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Ponadto Pan Marcin Fakadej posiada doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych oraz jest wieloletnim Wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym, w trakcie przewodu doktorskiego poświęconego fuzjom i przejęciom.

Dariusz Chowaniec - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Inwestycji

Pan Dariusz Chowaniec (ur. 1976r.) posiada tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu uzyskany na Politechnice Łódzkiej. Jest menedżerem z 19 letnią praktyką w zarządzaniu sprzedażą i operacjami, zdobytą w firmach z listy największych przedsiębiorstw w Polsce, takich jak: Dr. Max, DOZ S.A., Fiat Chrysler czy Tesco. W swojej karierze zasiadał w zarządach ponad 100 spółek, w tym również z spółek udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w budowaniu i zarządzaniu wieloosobowymi zespołami sprzedaży, optymalizacji kosztów, utrzymywaniu relacji z kluczowymi interesariuszami firmy oraz restrukturyzacji i integracji w procesach M&A.

W swojej działalności menedżerskiej był odpowiedzialny za przygotowanie strategii rozwoju firmy, zarządzanie biznesem oraz opracowywanie planów akwizycji, restrukturyzacji oraz integracji przejmowanych placówek.

Michał John - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Operacyjny

Michał John (ur.1982r.) jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie ukończył nauki polityczne w 2006r. oraz historię w 2009r., a także absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym ukończył psychologię w 2010r. Posiada 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej, restrukturyzacji, zarządzaniu zmianą oraz transformacji kultury firmy.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem ochrony zdrowia. W latach 2008-2010 brał udział w restrukturyzacji działu sprzedaży, zakupów i franczyzy w spółce DOZ SA największej w Europie Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2000 placówek własnych, partnerskich i franczyzowych. Następnie od 2011-2019 współtworzył sukces rynkowy firmy Dr.Max, piątej najcenniejszej marki w ochronie zdrowia i zarazem najcenniejszej marki aptecznej w Polsce („Forbes”, 2019). Najpierw jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za dział marketingu i public affairs, pion sprzedaży e-commerce oraz sprzedaż instytucjonalną. Następnie od 2016 na stanowisku Dyrektora Operacyjnego zarządzał działem medycznym, audytu wewnętrznego oraz pionem operacyjnym obejmującym prawie 600 placówek.

W swojej karierze brał bezpośredni udział w ponad 60 transakcjach M&A, opracowywał plany zarządzania, restrukturyzacji oraz integracji przejmowanych placówek.

Aneta Łuczak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Komercyjnych

Pani Aneta Łuczak posiada tytuł magistra zarządzania i marketingu uzyskanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Jest menadżerem z 17-letnią praktyką w zarządzaniu sprzedażą, zakupami i marketingiem, zdobytą w firmach z listy największych przedsiębiorstw w Polsce, takich jak: Dr. Max, DOZ S.A.

Pani Aneta Łuczak specjalizuje się w budowaniu oferty dla klientów, przygotowaniu strategii handlowej oraz określaniu kluczowych aktywności wspierających rozwój biznesu. Posiada udokumentowane sukcesy potwierdzające skuteczność w budowaniu dużych, stabilnych zespołów zorientowanych na poprawę jakości oferty dla klientów. W latach 2011-2019 jako Chief Commercial Officer odpowiadała za strategię zakupów, sprzedaży i politykę cenową sieci prawie 600 placówek aptecznych Dr.Max. W okresie sprawowania stanowiska firma dziesięciokrotnie zwiększyła sprzedaż m.in. dzięki wdrożeniu scentralizowanej polityki handlowej oraz innowacyjnemu podejściu do rozwoju marek własnych.

Pani Aneta Łuczak posiada również szerokie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz integracji w procesach M&A. W swojej karierze odpowiadała za zintegrowanie polityki handlowej, logistyki, strategii sprzedaży i marketingu w 60 procesach akwizycyjnych.

 W firmie EMC Instytut Medyczny SA pani Aneta Łuczak odpowiada za obszar zakupów, sprzedaży, marketingu oraz wdrożenie holistycznego podejścia do oferty firmy w celu określenia kluczowych kierunków jej rozwoju.