Zarząd

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA rozpoczął obecną kadencję 1 kwietnia 2015 r.

Rafał Szmuc - prezes zarządu

Rafał Szmuc - prezes zarządu

Rafał Szmuc został powołany na stanowisko prezesa zarządu EMC Instytutu Medycznego SA 11 stycznia 2017 roku. Jest doktorem nauk o ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentem programów rozwojowych Strategic Leadership Academy HBR, Strategic Finance in Banking by Wharton School, CIO Academy na Uniwersytecie Oxford/Said Bussines School.

 • W latach 2013-2016 był członkiem zarządu Santander Consumer Bank SA odpowiedzialnym za pion technologii i operacji.
 • W latach 2010 i 2011 odpowiadał za integrację jednostek operacyjnych łączących się banków AIG i Santander.
 • W 2006 roku dołączył do AIG Bank Polska (obecnie Santander Consumer Bank SA) aby kolejno rozwijać i optymalizować różne obszary banku.
 • Od 2001 do 2006 roku zaangażowany w uruchomienie od podstaw polskiego oddziału międzynarodowego koncernu marketingu bezpośredniego GHP Dialog z siedzibą w Bamberg, rozwijając rozwiązania IT, a następnie kierując produkcją.
 • W latach 1994 – 2001 był pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle rozwijał własne przedsiębiorstwo branży IT.
Maciej Piorunek - członek zarządu, dyrektor operacyjny

Maciej Piorunek - członek zarządu, dyrektor operacyjny

Dyrektor operacyjny EMC IM SA. Na stanowisko członka zarządu EMC Instytutu Medycznego SA został powołany z dniem 1 października 2016 roku.
Ze spółką związany jest od początku 2015 roku. W ramach Grupy EMC Szpitale pełnił funkcje: dyrektora ds. rozwoju, prezesa Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz dyrektora Biura Projektów Restrukturyzacyjnych.

Ukończył studia politologiczne (spec. administracja publiczna) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz przekształceniach własnościowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Karierę zawodową rozwijał w:

 • Supra Holding
  wiceprezes (2013-2014)
  autor Krajowego Programu Szpitalnych Zakupów Wspólnych
 • Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
  prezes (2010-2012)
 • Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu
  dyrektor (2008-2011)
Tomasz Terlecki - członek zarządu, dyrektor finansowy

Tomasz Terlecki - członek zarządu, dyrektor finansowy

Tomasz Terlecki został powołany na członka zarządu EMC Instytutu Medycznego SA 20 września 2018 roku. Odpowiada za strategię, zarządzanie oraz kontrolę finansową Grupy EMC, zarządzanie ryzykiem, akwizycje, inwestycje, zakupy, kontroling, audyt wewnętrzny oraz zapewnienie ładu korporacyjnego.

Jest biegłym rewidentem, absolwentem studiów podyplomowych: finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz  programów: Startegic Leadership Academy i Management (CIMI & HBR). Ukończył wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Posiada duże doświadczenie w strategicznym zarządzaniu finansami oraz audycie zdobyte m.in. w

 • UNIT4 - dyrektor finansowy, członek zarządu (2013-2017)
 • Elsevier - dyrektor finansowy, członek zarządu (2012-2013)
 • Ruukki - dyrektor finansowy (Europa Wschodnia) (2009-2012)
 • Lincoln Electric - dyrektor finansowy (Europa Środkowo-Wschodnia) (2002-2009)