Innowacje

Centrum Badawczo-Rozwojowe  

innowacje_centrum_badawczo_rozwojowe

W Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach prowadzone są obecnie przygotowania do utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego (CBR), które specjalizować się będzie w dziedzinie innowacyjnej opieki nad ludźmi starszymi, Centrum Profilaktyki Starzenia. Prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w wieku starszym, zwiększenia sprawności i samodzielności osób starszych.  

Podsumowaniem już ukończonych projektów są liczne publikacje w renomowanych, czasopismach polskich i zagranicznych. Wyniki prowadzonych prac prezentowane są także na licznych zjazdach i sympozjach krajowych oraz zagranicznych. 

 

Badania kliniczne  

innowacje_badania_kliniczne

Mając na uwadze szybki rozwój nauk i technologii medycznych oraz konieczność stałego rozwoju i doskonalenia zawodowego lekarzy, EMC IM SA prowadzi w podległych placówkach liczne projekty badawczo-naukowe, między innymi w zakresie biomateriałów w chirurgii, patofizjologii i leczenia chorób przewodu pokarmowego oraz narządu ruchu.  

Badania te prowadzone są na koszt poszczególnych sponsorów, będących podmiotami zewnętrznymi w stosunku do EMC SA. Spółka nie jest więc podmiotem ponoszącym nakłady finansowe na rzecz projektów badawczo-rozwojowych przez siebie realizowanych.  

Dzięki współpracy z wiodącymi firmami rynku medycznego placówki EMC uczestniczą w wielu międzynarodowych badaniach nad nowymi terapiami i technologiami medycznymi. Wysoką jakość prowadzonych badań gwarantuje wieloletnie doświadczenie zespołu badawczego oparte na ponad 50 badaniach oraz liczne szkolenia w kraju i za granicą.