08.12.2022

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia - Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach

EMC Silesia jest grantobiorcą projektu Dostępność+ dla Zdrowia

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach oraz Przychodnia POZ EMC Silesia są Grantobiorcami projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała:

  • dla Szpitala - grant w wysokości 1 998 446,84 zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 96/100)
  • dla POZ - grant w wysokości 714 377,73 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 73/100)

na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych Izby Przyjęć oraz gabinetów POZ. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w tym nowoczesne USG, EKG, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym, pętle indukcyjne. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak również do standardu WCAG zostanie dostosowana strona internetowa oraz wdrożony zostanie system kolejkowania ruchu pacjenta.

>> Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

zestaw logo dostępność plus