teleporady

Wznowienie porodów rodzinnych w stanie epidemii COVID-19

Szpital RCZ w Lubinie

Szanowne Pacjentki,

w oparciu o Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii w sprawie wznowienia porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID -19 w Polsce informujemy, że Szpital Regionalne Centrum Zdrowia z dniem 22 czerwca 2020 roku planuje przywrócić porody rodzinne.

Jednakże z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem oraz w oparciu o istniejącą infrastrukturę pomieszczeń Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, udział w porodzie rodzinnym obwarowany będzie szeregiem zasad dotyczących pobytu i postępowania w oddziale przez osobę  towarzyszącą rodzącej. Dotyczą one m.in. czasu przybycia i opuszczenia oddziału, obowiązku poddania się triażowi, stosowania środków ochrony indywidualnej i zasad dezynfekcji.

Wszelkie informacje nt. przygotowania do porodu rodzinnego  i zasad postępowania wymaganych od osoby towarzyszącej  w trakcie porodu, dostępne są w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym a także w Szkole Rodzenia w Przychodni Lubmed.

Ponadto jednostka zastrzega sobie możliwość odroczenia porodów rodzinnych, w każdym przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego w oddziale.

"