25.02.2024

Wsparcie otrzymane w 2023 r.

Wsparcie dla szpitali od podmiotów gospodarczych, fundacji oraz instytucji rządowych

Na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 t.j. z dnia 2020.08.18) informujemy o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym 2023 r., dla następujących spółek wchodzących w skład grupy EMC Szpitale:

  • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  • Zdrowie - Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.
  • EMC Instytut Medyczny SA

Szczegóły w załączniku.

Darczyńcy

 

 

Wszystkim darczyńcom oraz Ministerstwu Zdrowia dziękujemy bardzo za udzielone wsparcie!