11.04.2022

Odwiedziny w Szpitalu św. Anny w Piasecznie - aktualizacja

Regulamin odwiedzin w Piasecznie

Regulamin odwiedzin w Piasecznie

 

W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, Szpital EMC Piaseczno przywraca możliwość odwiedzin Pacjenta na oddziałach szpitala z dniem 11 kwietnia br.

Obowiązujące zasady przebywania osoby odwiedzającej Pacjenta na terenie Szpitala:

1.      Zaleca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się codziennie od godziny 14:00-17:00.

2.      Zaleca się, ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów, aby jednego pacjenta odwiedzała jednocześnie maksymalnie jedna osoba z zachowaniem szacunku, godności i spokoju innych pacjentów. Odwiedziny u pacjentów na sali pooperacyjnej, znajdującej się w strukturze bloku operacyjnego możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego, kiedy zajdzie taka potrzeb

3.      Pacjenta może odwiedzić jedna osoba dziennie.

4.      Osoby odwiedzające powinny być zdrowe, bez objawów chorobowych.

5.      Czas trwania odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 minut.

6.      Osoby odwiedzające zgłaszają się do pracownika ochrony (wejście F), wskazując numer sali i oddział, na którym przebywa Pacjent.

7.      Osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk, wyciszenia/wyłączenia telefonu komórkowego i przestrzegania zaleceń personelu Szpitala.

8.      Podczas wizyt lekarskich oraz przeprowadzanych zabiegów pielęgniarskich osoba odwiedzająca zobowiązana jest do opuszczenia sali chorych.

9.      W przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego lub zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego w szpitalu odwiedziny mogą zostać wstrzymane - w całym szpitalu lub w wybranych oddziałach. Informacja o wstrzymaniu odwiedzin będzie umieszczona przed wejściem do szpitala.

10.   Pacjentom poradni przyszpitalnej oraz izby przyjęć może towarzyszyć jedna osoba towarzysząca (opiekun) – zdrowa, bez objawów infekcji. Zobowiązana jest do noszenia  maseczki ochronnej.

11.  Szpital EMC Piaseczno, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami konsultantów krajowych.