08.09.2020

NOWY TRAKT PORODOWY W RCZ LUBIN

Lubin z najnowocześniejszą porodówką w regionie

Nowy trakt porodowy

 

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, należące do grupy EMC Szpitale, otworzyło we wtorek, 8 września, nowy blok porodowy, wybudowany w zmodernizowanej części szpitala. Po remoncie lubińskie pacjentki otrzymały do dyspozycji europejski standard, nowoczesny sprzęt medyczny, wyspecjalizowany personel, przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki.

Blok o powierzchni 540 m2, który może przyjąć jednocześnie sześć pacjentek, dysponuje salą przygotowania do porodu, pokojem badań oraz trzema salami porodowymi (każda z łazienką). Przygotowano także w pełni wyposażoną salę cięć cesarskich oraz salę obserwacyjną po porodach zakończonych cesarskim cięciem. W ramach wykonanych w bloku prac remontowo - budowlanych zmodernizowane zostały instalacje centralnego układu klimatyzacyjno-wentylacyjnego, elektryczna oraz wodociągowa. Zainstalowano również system monitorowania. Modernizacja objęła również doposażenie w nową aparaturę medyczną.

– Do dyspozycji pacjentek jest nowoczesny sprzęt oraz zespół lekarzy położników i wykwalifikowanych położnych. Zapewniamy poród naturalny, pomimo trwającej pandemii - z zachowaniem rygorów sanitarnych - odbywają się porody rodzinne.  Warto wspomnieć, że blok porodowy jest przygotowany do prowadzenia porodów w  znieczuleniu. Rodzice mogą również skorzystać ze szkoły rodzenia, która działa od egidą naszej placówki. Zajęcia prowadzi tam położna oddziałowa naszego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – informuje Małgorzata Bacia, dyrektor szpitala i  prezes spółki Regionalne Centrum Zdrowia.

Jeszcze przed rewitalizacją do jednostki przyjeżdżały rodzić pacjentki z Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry a nawet z Wrocławia. Porody są finansowane przez NFZ. Na bloku obowiązują wprowadzone
w dniu 1 stycznia 2019 r. przez Ministra Zdrowia nowe standardy opieki okołoporodowej.  Jednym z kluczowych jej elementów jest kompleksowa opieka nad mamą i dzieckiem od chwili poczęcia do czterech tygodni po porodzie. Rodząca ma m.in. prawo do pomocy psychologicznej, opieki fizjoterapeuty i porady laktacyjnej. W standardzie znajduje się również wykaz badań, konsultacji i plan porodu, który powinien zostać przedstawiony ciężarnej po wyborze placówki, w której planuje rodzić.