teleporady

Międzynarodowi specjaliści szkolili ginekologów w Szpitalu św. Anny w Piasecznie

W dniach 17-18 października w należącym do Grupy EMC Szpitalu św. Anny w Piasecznie odbyło się szkolenie „Histerektomia Vaginalna i Laparoskopia w Ginekologii” , w którym wzięło udział 13 lekarzy ginekologów z całej Polski oraz specjaliści z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego piaseczyńskiej placówki.

Innowacyjne warsztaty małoinwazyjnych operacji laparoskopowych w ginekologii poprowadził dr n. med. Andrzej Morawski Konsultant Grupy EMC ds. ginekologii przy wsparciu dr n. med. Rafała Kużlika Ordynatora Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Św. Anny w Piasecznie, Pawła Morawskiego Ordynatora Oddziału Ginekologii Operacyjnej Helios Klinikum Bad Saarow oraz dr n.med. Cornelii Freitag-Höner także z Helios Klinikum.

Podczas dwóch dni na bloku operacyjnym przeprowadzono 7 operacji. Były to: Histerektomia pochwowa, LASH – laparoskopowa, nadpochwowa amputacja macicy, Pectopexia – najnowsza technika operacyjna w przypadkach wypadania narządu rodnego, Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaka, Wyłuszczenie torbieli jajnika –„ roll-up technique”, LAVH + LAD – laparoskopowe usunięcie macicy wraz z węzłami chłonnymi w przypadku raka trzonu macicy, TLH + LAD – totalne usunięcie macicy wraz z węzłami chłonnymi, siecią większą i usunięciem wyrostka robaczkowego.

Uczestnicy warsztatów mogli również wypróbować najnowszy sprzęt laparoskopowy firmy Bowa, Storz oraz Wolf. Następne warsztaty zaplanowano już w marcu 2015.

Szkolenie odbyło się w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Laparoskopii (ISL) EMC w Chirurgii, Urologii i Ginekologii. Do programu ISL na rok 2014 wprowadzono szkolenie w zakresie histerektomii vaginalnej. Ta małoinwazyjna metoda jako samodzielna operacja, jak również istotna część procedury LAVH znacznie rozszerza spektrum oraz może być dobrym wstępem do minimalnie inwazyjnej techniki w radykalnych operacjach onkologicznych typu LAVH/Schauta + LAD.
W Polsce operacje vaginalne nie maja wielkiej tradycji i, dlatego Grupa EMC postanowiła wprowadzić szkolenie w tych technikach w oparciu o doświadczenia szkoły niemieckiej. Naszym celem jest odwrócenie proporcji histerektomii vaginalnych do abdominalnych w Polsce (obecnie 1:10).

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne referentów pozwoliło na opracowanie bezpiecznych warunków prowadzenia takich operacji. W ramach hospitacji, uczestnicy kursów będą mogli pod kierownictwem specjalistów ISL samodzielnie przeprowadzać takie zabiegi.

"