teleporady

Lekarz rezydent w Szpitalu Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie poszukiwany

Lekarz rezydent w Szptalu Regionalne Centrum Zdrwia w Lubinie poszukiwany

Lekarz Rezydent

Szpital Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, ul. Generała Józefa Bema 5-6, należący do grupy EMC Instytut Medyczny SA, posiada wolne miejsca specjalizacyjne dla lekarzy rezydentów chcących rozpocząć specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz chorób wewnętrznych.

RCZ Lubin Lekarz rezydent

Zainteresowanych prosimy o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w trybie rezydentury.

Kontakt: Malwina Świątek

praca@emc-sa.pl
tel.: 661 300 297

 

"