teleporady

Jarosław Sołowiej prezesem spółki Regionalne Centrum Zdrowia i dyrektorem lubińskiego szpitala

Szpital RCZ ma nowego dyrektora

20 października 2016 roku Rada Nadzorcza spółki Regionalne Centrum Zdrowia wybrała Jarosława Sołowieja na stanowisko prezesa Regionalnego Centrum Zdrowia i dyrektora szpitala.

Przed dołączeniem do Grupy EMC Szpitale Jarosław Sołowiej zarządzał m.in. Strzelińskim Centrum Medycznym i Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia.

- Jarosław Sołowiej w optymalny sposób łączy w sobie doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami medycznymi z energią i entuzjazmem niezbędnymi do prowadzenia tak dużego i ważnego szpitala jak RCZ – powiedział Maciej Piorunek, członek Rady Nadzorczej RCZ oraz  członek zarządu EMC Instytutu Medycznego SA.

Jarosław Sołowiej zastąpi Janusza Atłachowicza, który z powodów osobistych zakończył współpracę z Grupą EMC Szpitale.

Szpital Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie od 2014 roku należy do Grupy EMC Szpitale, która  prowadzi na terenie całego kraju 10 szpitali i 26 przychodni. Blisko 90 proc. przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, EMC buduje przyjazny kompleksowy model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.  

"