09.09.2015

EMC Szpitale partnerem panelu dyskusyjnego w ramach XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy

EMC Szpitale będzie partnerem panelu dyskusyjnego odbywającego się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

EMC Szpitale będzie partnerem panelu dyskusyjnego.

 

Tematem panelu będzie: „Pay-for-Performance – od finansowania procedur do zapłaty za jakość i efekty leczenia”. Organizowane od ponad 20 lat krynickie Forum Ekonomiczne jest największym i najważniejszym spotkaniem liderów świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dyskusja dotyczyć będzie koncepcji oparcia oceny i finansowania świadczeń zdrowotnych w relacji do uzyskanego efektu zdrowotnego (pay for performance). Uczestnicy panelu spróbują odpowiedzieć na pytanie czy dla dobra pacjenta ważniejsze jest systematyczne zwiększanie zasobów sprzętowych, kadrowych i strukturalnych wymaganych przez NFZ, czy też miernikiem oceny jakości powinny być osiągane przez świadczeniodawców wyniki leczenia.

Moderatorem panelu będzie Grzegorz Ziemniak, partner w Instytucie Zdrowia i Demokracji, Ekspert Pracodawców RP, natomiast panelistami: Agnieszka Szpara, prezes zarządu EMC Instytut Medyczny SA, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Marek Haber, dyrektor Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Jerzy Hennig, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego, Robert Mołdach, wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji, Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Tomasz Wachnicki, dyrektor Działu Ochrona Zdrowia - Europa Centralna,  Air Liquide Healthcare (Air Liquide Polska Sp. z o.o.).

Oprócz EMC Szpitale partnerem panelu będzie także stowarzyszenie Pracodawców Medycyny Prywatnej. Panel „Pay-for-Performance – od finansowania procedur do zapłaty za jakość i efekty leczenia” odbędzie się 10 września 2015, trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Szczegółowe informacje na temat Forum Ochrony Zdrowia znajdują się na stronie  www.forum-ekonomiczne.pl