teleporady

13.10.2015

EMC Instytut Medyczny rozpoczyna rozbudowę szpitala Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie

W czwartek 8 października odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia rozbudowy i modernizacji szpitala w Lubinie, należącego do EMC Instytut Medyczny SA.

Podczas uroczystości podpisany został Akt Erekcyjny inwestycji, a następnie wmurowano Kamień Węgielny pod rozbudowę. Po zakończeniu prac lubiński szpital zyska nowe skrzydło w którym znajdzie się Szpitalny Oddział Ratunkowy, nowy Blok Operacyjny, Pracownia Endoskopii oraz Diagnostyki Obrazowej. W kolejnych fazach inwestycji poszczególne oddziały szpitala przejdą remont.

„Inwestycja ta przyczyni się do znacznej poprawy jakości i dostępności opieki dla pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia w tej części kraju. Jednocześnie jest to jedna z najważniejszych inwestycji w ramach całej naszej grupy. ” – powiedziała podczas uroczystości Agnieszka Szpara, Prezes EMC Instytutu Medycznego SA.

Nowa część szpitala będzie miała 6000 m2 powierzchni użytkowej. Całość kompleksu będzie zawierała oprócz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Nocnej Pomocy Lekarskiej, również nowy pięciosalowy Blok Operacyjny, pracownię endoskopii, diagnostyki obrazowej i nowoczesną sterylizatornię. Na dachu budynku powstanie lądowisko dla helikopterów.

„W oparciu o wcześniejsze pozytywne doświadczenia liczymy na współpracę z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia we wspólnym budowaniu strategii regionalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.” – powiedział Maciej Piorunek, Prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Inwestycja będzie finansowana głównie ze środków pochodzących od EMC Instytut Medyczny SA. Całkowity koszt inwestycji rozłożonej na kilka lat wyniesie 34.005.800 PLN.

„Zaczynamy dzisiaj nową erę w szpitalnictwie lubińskim. Mam nadzieję, że spotkamy się na ceremonii otwarcia nowych oddziałów w 2016 roku i że już wkrótce mieszkańcy Lubina będą mogli korzystać z nowego budynku.” – powiedział Vaclav Jirku, Dyrektor Inwestycyjny PENTA Investments większościowego właściciela EMC Instytutu Medycznego SA.

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalne Centrum Zdrowia uznana została za strategiczny projekt, ważny dla kraju i regionu, zgodny z długoterminowym planem rozwoju Polski i tym samym włączona do Kontraktu Terytorialnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020.

" "