18.10.2016

dr Jarosław Derejczyk panelistą seminarium na temat kondycji geriatrii w Polsce

Dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II uczestniczył w seminarium Rzecznika Praw Obywatelskich

Seminarium na temat kondycji geriatrii w Polsce, które 13 września odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, świata nauki, medycyny, samorządów wojewódzkich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Uczestnicy seminarium podsumowali, co w systemie polskiej geriatrii udało się w ostatnich latach zmienić na lepsze, a którym obszarom należy poświęcić więcej uwagi w nadchodzących latach. Zaprezentowano wnioski z kontroli dotyczącej „Opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym”. Paneliści zauważyli stały wzrost finansowania poradni i oddziałów geriatrycznych oraz psychogeriatrycznych przez NFZ. Jednocześnie  zaznaczyli jednak, że liczba podpisywanych kontraktów i tempo wzrostu finansowania wciąż nie są adekwatne do potrzeb naszego społeczeństwa. Jednym z ważniejszych poruszonych podczas seminarium zagadnień była tzw. teleopieka (konsylium geriatrów), która może zwiększyć dostępności lekarzy tej specjalności.

Wśród panelistów byli: dr Jarosław Derejczyk - dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, prof. Barbara Bień - ordynator Kliniki Geriatrii w Białymstoku, prof. Tadeusz Parnowski - kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  dr Maria Smereczyńska z Najwyższej Izby Kontroli oraz Maciej Karaszewski z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z seminarium na kanale Rzecznika Praw Obywatelskich