01.11.2022

Dostępność Plus dla Zdrowia – Szpital Zdrowie w Kwidzynie

Szpital Zdrowie w Kwidzynie jest Grantobiorcą projektu Dostępność+ dla zdrowia

Szpital Zdrowie w Kwidzynie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z wyremontowanej windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w tym nowoczesne RTG, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym, pętle indukcyjne. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, a strona internetowa zostanie dostosowana do standardu WCAG.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl
 

zestaw logo dostępność plus