02.11.2022

Dostępność Plus dla Zdrowia – Szpital Mikulicz w Świebodzicach

Szpital Mikulicz w Świebodzicach jest Grantobiorcą projektu Dostępność+ dla zdrowia

Szpital Mikulicz w Świebodzicach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 993 046,04 zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści sześć złotych 04/100) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z wyremontowanego oddziału geriatrycznego . Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w tym nowoczesne RTG, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym, pętle indukcyjne. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, a strona internetowa zostanie dostosowana do standardu WCAG.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

 zestaw logo dostępność plus