teleporady

Poradnia Alergologiczna Dziecięca

Alergolog dziecięcy to lekarz, który zajmuje się małymi pacjentami cierpiącymi na problemy zdrowotne wywoływane różnymi czynnikami jak np. składniki pokarmowe, sierść, kurz, pyłki roślin, leki, które w konsekwencji powodują wystąpienie alergii. Podstawowym zadaniem lekarza alergologa jest prawidłowe zdiagnozowanie typu alergii, określenie alergenu wywołującego chorobę oraz dobór odpowiednich leków i najwłaściwszej terapii odczulającej.

Istnieje wiele metod, dzięki którym lekarz alergolog może zdiagnozować typ alergii i należą do nich:

testy alergiczne
oznaczenie poziomu przeciwciał IgE (całkowitego i swoistego)
wprowadzenie diety eliminacyjnej
spirometria

Po zdiagnozowaniu przyczyny alergii pora na jej leczenie, polegające na przepisaniu odpowiednich leków lub przeprowadzeniu terapii odczulającej, która polega na podaniu specjalnej szczepionki lub kilku szczepionek, których zadaniem jest uodpornienie pacjenta. Lekarz alergolog prowadzący leczenie udziela pacjentowi informacji na temat prawidłowego odżywiania, trybu życia ale także informacji w sprawie postępowania w trakcie nagłej reakcji alergicznej.

Ponieważ objawy alergii ujawniają się najczęściej już w wieku dziecięcym, właśnie ta grupa stanowi duży odsetek pacjentów – z tego powodu alergolog musi także posiadać wiedzę z zakresu pediatrii.

Zasady rejestracji na konsultacje:

konsultacje odpłatne – bez skierowania

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "