teleporady

Poradnia Alergologiczna

Lekarz

  • Dr n. med. Krzysztof Wytrychowski
  • dr n. med. Iwona Wójcik

W poradni pacjenci uzyskują pomoc w wykryciu oraz leczeniu alergii. Specjalista alergolog ustala, co jest przyczyną swoistej reakcji organizmu: np. substancje chemiczne obecne w powietrzu, pokarmach czy lekach. Dla każdego pacjenta dobierany jest indywidualny schemat leczenia, polegający na zaleceniu właściwych leków oraz, jeśli istnieje taka konieczność, odczulaniu na poszczególne alergeny.

Diagnozujemy i leczymy następujące choroby:

astma oskrzelowa
przewlekła obturacyjna choroba płuc
alergiczny nieżyt nosa
alergiczne zapalenie spojówek
pokrzywki
obrzęk naczynioruchowy
atopowe zapalenie skóry
alergie na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne
alergie na antybiotyki
alergie na leki znieczulające
alergie pokarmowe
alergia na jady osy i pszczoły


Zakres badań diagnostycznych, jakie zlecić może lekarz alergolog:

  • spirometria
  • diagnostyczne próby rozkurczowe
  • prowokacyjne próby wysiłkowe
  • punktowe testy skórne
  • testy płatkowe
  • testy alergiczne (IgE swoiste) oznaczane z krwi
  • diagnostyka celiakii
  • próby prowokacyjne w alergii na leki

Punktowe testy skórne

To skuteczna metoda diagnostyki alergii pozwalająca na uzyskanie wyniku w czasie wizyty u lekarza alergologa. Roztwory testowe alergenów nakładane są na skórę przedramion, każdą kroplę alergenu delikatnie nakłuwa się przy pomocy specjalnego lancetu. Odczytu dokonuje się po 20 minutach alergolog. Jednorazowo nakładanych jest co najmniej 20 alergenów pokarmowych lub inhalacyjnych. Głównym czynnikiem ograniczającym wykonanie testów skórnych jest stosowanie leków przeciwalergicznych, które powinny być odstawione  średnio na 14 dni przed badaniem, najlepiej po konsultacji z alergologiem.

Testy płatkowe
To podstawowa metoda diagnostyki alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Służy do wykrywania alergii kontaktowej, głównie na metale, kosmetyki, leki, materiały dentystyczne i kleje. Panele alergenów przykleja się na skórze pleców. Odczytu dokonuje się najczęściej o 48 i 72 godzinach. Zestaw obejmuje 30 różnych alergenów. Podobnie jak w testach skórnych wymagane jest odstawienie leków przeciwalergicznych.

Spirometria
To badanie czynnościowe mierzące objętości wdychane i wydychane przez płuca, będące podstawowym narzędziem diagnostycznym chorób płuc. Stosowana jest w diagnostyce astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, pozwala także ocenić reakcję na leczenie oraz monitorować przebieg choroby. Spirometria jest także szeroko stosowana w orzecznictwie i w medycynie pracy. Badania są wykonywane na sprzęcie najnowszej generacji przez doświadczony personel.  

Zakres procedur leczniczych prowadzonych w poradni alergologicznej:

diagnostyka
farmakoterapia, aerozoloterapia
odczulanie – immunoterapia antygenowa
poradnictwo dietetyczne w alergiach pokarmowych
poradnictwo w zakresie wyboru zawodu
poradnictwo w zakresie aktywności sportowej (astma u sportowców)

Zasady rejestracji na konsultacje:

konsultacje odpłatne – bez skierowania
konsultacje NFZ – na podstawie skierowania

Skontaktuj się  z nami.

Informacja i rejestracja

" "