Badania RTG

Technika obrazowania urazów wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X), bardzo często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego.

Podczas badania następuje pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała. Dlatego tak ważne jest, by były przeprowadzane przez doświadczony personel przy użyciu nowoczesnego sprzętu, który ograniczy ryzyko promieniowania do minimum. 

Wykonujemy pełny zakres badania RTG.

Informacja i rejestracja